Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Gry militarne organizowane przez Grupę ASG Traper to wydarzenia z wykorzystaniem replik ASG. Gry militarne należą do rozrywek ekstremalnych, oznacza to, że przystępując do nich należy liczyć się z ryzykiem kontuzji. Uczestnictwo w grze może wiązać się z intensywnym wysiłkiem fizycznym oraz bytowaniem w trudnych warunkach atmosferycznych.

Wymagania w stosunku do uczestników gier militarnych organizowanych przez Grupę ASG Traper:

 1. Uczestnik gier militarnych podlega przepisom polskiego prawa. Na terenie imprez zabronione jest przebywanie pod wpływem środków odurzających: alkoholu, narkotyków i innych środków wywołujących objawy zbliżone do nadużycia alkoholu i narkotyków (np. niektóre leki).
 2. Uczestnik (bez względu na płeć) każdej gry militarnej musi mieć ukończone 18 lat. W drodze wyjątku, osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w organizowanych grach ASG, po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem, jednakże osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców bądź mają być pod ich opieką.
 3. Jeśli uczestnik gry jest chory na astmę, epilepsję bądź inną zagrażającą zdrowiu lub życiu chorobę jest bezwzględnie zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. W przypadku dużego zagrożenia, wg. opinii organizatora, udział w grze może być ograniczony lub odrzucony.
 4. Uczestnictwo w grach ASG organizowanych przez Grupę ASG Traper jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, o zapoznaniu się oraz znajomości wszystkich zasad gier i bezpieczeństwa przedstawionych na stronie www.asgtraper.pl oraz bezwzględnym ich przestrzeganiu. Regulamin dostępny także u organizatora, udostępniany na wyraźną prośbę uczestnika/uczestników.
 5. Uczestnik wydarzeń ma obowiązek podporządkować się uwagom wydawanym przez organizatora oraz upoważnione przez niego jednostki.
 6. W trakcie gier zabrania się wszczynania konfliktów, dezinformowania innych uczestników i organizatora. Złamanie którejkolwiek z powyższych zasad spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o opuszczenie terenu imprezy.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku w miejscu zorganizowanej gry militarnej. Wszelkie śmieci, papiery, folie itp. należy wyrzucić do właściwego kosza na śmieci lub zabrać ze sobą.
 8. Każdy uczestnik wydarzeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania. Wszelkie wulgaryzmy, groźby lub jakakolwiek forma przemocy fizycznej/psychicznej nie będzie tolerowana a sprawca zostanie upomniany lub wydalony ze spotkania przez organizatora.
 9. Wszelkie przypadki nieuczciwości zgłoszone do organizatora będą rozpatrywane, za ewidentne oszustwo lub wielokrotnie powtarzające się przypadki oszustwa – delikwent będzie wydalany z terenu rozgrywki w trybie natychmiastowym oraz wpisany na czarną listę zakazu wstępu na inne gry militarne organizowane przez ASG Traper.
 10. Uczestnik wydarzeń oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych, zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie zorganizowanych spotkań ze swoim wizerunkiem w: prasie, telewizji, intrenecie i wydawnictwach okazjonalnych. Jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora, zdjęć / filmów wykonanych przeze siebie w trakcie spotkania - zrzeka się praw autorskich do zdjęć / filmów na rzecz ASG Traper.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z okularów ochronnych z atestami dopuszczającymi je do rozgrywek ASG oraz masek osłaniających twarz przed urazami. Okulary muszą być odporne na wszystkie rodzaje broni ASG.

Odpowiedzialność organizatora gier militarnych, Grupa ASG Traper:

 1. Grupa ASG Traper nie jest organizatorem w sensie prawnym, każdy uczestnik gier militarnych bierze udział w wydarzeniach na własną odpowiedzialność/odpowiedzialność swojego opiekuna prawnego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników biorących udział w organizowanych wydarzeniach.
 3. Organizator gier militarnych nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zniszczone lub zgubione podczas wydarzenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zranienia lub choroby, które wydarzą się w trakcie albo po wydarzeniu. Jakiekolwiek wykroczenia lub przestępstwa popełnione na terenie wydarzenia powinny być zgłoszone polskiej policji przez poszkodowanego.
 5. Organizator nie wykupuje ubezpieczenia (chyba, że zostanie to jasno określone), w takim wypadku zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie.
 6. Każdy uczestnik gier militarnych odpowiada za własne czyny.
 7. Szkody spowodowane z winy uczestnika będą przez niego pokrywane/rekompensowane.
Joomla templates by a4joomla